Algemene voorwaarden

Welkom bij SportlinkWordPress.nl! Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden door SportlinkWordPress.nl via onze website en bijbehorende diensten (gezamenlijk het “Platform”). Door gebruik te maken van het Platform gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door voordat u het Platform gebruikt.

1. Gebruik van het Platform

1.1. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u stemt ermee in om uw inloggegevens vertrouwelijk te houden.

2. Intellectuele Eigendom

2.1. Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en software, is eigendom van SportlinkWordPress.nl of zijn licentiegevers en is beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

2.2. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, overdragen, uit te voeren, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SportlinkWordPress.nl.

3. Privacy

3.1. Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees onze Privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

4. Beperking van Aansprakelijkheid

4.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van programma’s of gegevens.

5. Wijzigingen in de Voorwaarden

5.1. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van het Platform na het plaatsen van wijzigingen aan deze Voorwaarden vormt uw acceptatie van dergelijke wijzigingen.

Door gebruik te maken van de plugin stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de plugin.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.